Genel

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?

Her insanın genel olarak toplamda 8 tane temel hak ve özgürlüğü vardır. Bunlar;

-Yaşama

-Sağlık

-Eğitim

-Düşünce Özgürlüğü

-İnanç Özgürlüğü

-İbadet

-Özel Yaşam Gizliliği

-Ekonomik haklar şeklindedir.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Özellikleri

Temel hak ve özgürlüklerin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler arasında;

-Doğumla başlayıp, ölümle sona ermesi,

-Evrensel olması ve dünyanın bütün noktalarında geçerli olması,

-Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olması,

-Tamamı bir bütün halindedir ve bir tane bile olmazsa ya da kullanılmazsa diğerleri işe yaramaz,

-Sınırlandırılması mümkün değildir,

-Başkasının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerlerde, bizim hak ve özgürlüklerimiz sona erer,

-Her ülke, düzenlemiş olduğu anayasa ve yasalarla insan haklarını güvence altına almakla yükümlüdür gibi özellikler yer alır.

Temel Haklar Nelerdir?

Temel haklar insanın doğumundan ölümüne dek devam eden ve insanca yaşaması adına gereken haklardır. Bu haklar ise;

Yaşama hakkı; Kişilerin sahip olduğu en gerekli haktır. Hiçbir biçimde ortadan kaldırılması ve sınırlandırılması mümkün değildir.

Kişi dokunulmazlığı hakkı; Kişi bu hakla hem bedenen, hem ruhen bütünlüğünü koruma altına alır.

Sağlık Hakkı; Bütün insanlar, sağlıklı bir ortamda yaşama ve sağlığını koruyacak önlemler alma hakkına sahiptirler.

Eğitim hakkı; Bütün insanların eğitim – öğretim hakkı vardır .

Dilekçe hakkı; Bütün insanlar şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahip olmaktadır.

Özel yaşamın gizliliği; Bütün insanlar özel yaşamı ve aile yaşamına saygı gösterilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kanunla düzenlenen özel durumlar haricinde hiç kimsenin üstü ve özel eşyaları aranamaz ve haberleşme yaptığı araçlar dinlenemez.

Konut dokunulmazlığı; Kişilerin konutuna izinsiz girmek yasaktır.

Seçme ve seçilme hakkı; Bütün millet ülke yönetimine katılmak adına seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu maksatla siyasi parti kurma şansına sahiptir ve siyasi partilere üye olabilme hakkını kullanabilir.

NOT: Anayasanın koruma altına aldığı temel haklara güvenlik dahilinde devlet tarafından kısıtlama getirilmesi mümkündür.

Temel Özgürlükler Nelerdir?

İnsanlar kendisini geliştirmek ve insanca yaşayabilmek amacıyla başkalarının hak ve özgürlüklerini engellemeden istediği her şeyi yapması olarak bilinir. Temel özgürlükleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

-Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü

-Basın özgürlüğü

-Din ve vicdan özgürlüğü

-Haberleşme özgürlüğü

-Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

-Toplantı hak ve özgürlüğü

-Bilim ve sanat özgürlüğü

Yukarı bölümde sayılan özgürlüklere de devlet tarafından anayasa ile koruma oluşturulmuştur.

Temel Hak ve Özgürlüklerde Devletin Görevleri

Temel hak ve özgürlükleri yaşamak ve bunların bize ulaşmadı amacıyla devletin de bu noktada bir takım görevleri vardır. Bu görevler arasında ise;

Eğitim Görevi: Devlet kişilerin haklarını taşımaları ve korumaları hakkında bireylere gerekli olan eğitimi vermek ya da eğitim için gereken ortamı hazırlamakla yükümlüdür.

Yasama Görevi: Devlet, temel hak ve özgürlüklerin korunabilmesi ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla gereken kanunları düzenlenmelidir. Bu yetki TBMM’de yer alır.

Yürütme Görevi: Devletin insanlarına gerekli olan hizmeti vermesi amacıyla gereken etkinlikleri düzenlemesidir.

Yargı Görevi: İnsanların birbirleriyle ve devlet ile olan problemlerini çözme işi yargının görevi olmaktadır. Yargı görevi bağımsız mahkemelerce yapılır. Yargıçlar insan hakları halkında uluslararası hukuka uygun kararlar vermelidir ve bu bir zorunluluktur. Yargı görevini yapacak olan merciler; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu